måndag, september 24, 2007

Lördagsledaren

Denna ledare hade jag i Norra Skåne i lördags:

Öka sparandet och ägandet

Rätten att äga är en viktig grundsten i demokratiska samhällen. Ägandet, och den åtrå som människor i gemen har efter att skaffa sig ägande, är den bästa draghästen för att bygga välstånd. Privata företag är, med få undantag, effektivare än offentliga företag. Saker som vi själva äger är vi mer rädda om, vårdar och sköter.
Detta innebär inte att vi inte ska ha något gemensamt ägande, men det visar på vikten av att bibehålla och stimulera till ytterligare privat ägande.

De flesta utav Sveriges befolkning äger för lite. Jämför vi med övriga jämförbara länder i Europa så ligger svensken efter i ägande. De flesta människor har helt enkelt inga sparade reserver att ta av om det skulle behövas. Lägger man härtill att en stor del av befolkningen lever på ”marginalen” varje månad så är det lätt att förstå att vi är ett folk oförmögna att möta oförutsedda utgifter.
Att det privata sparandet i Sverige är relativt lågt kan säkert till stor del förklaras av att vi har ett generöst socialt skyddsnät. Folk räknar med att vid sjukdom eller arbetslöshet så träder samhället in som stöttepelare. Visst är det bra att vi har ett finmaskigt socialt skyddsnät, men att ta det som garant för att inte spara är att lura sig själv. Människor riskerar fler saker än att bli arbetslös eller sjuk. Bilen kan gå sönder, värmepannan i huset kan haverera, TV:n sluta sända och så vidare. Det torde ligga i allas intresse att skaffa sig en ekonomisk buffert.

I förgår pressenterade alliansregeringen 2008 års statsbudget, och i den finns flera förslag som underlättar och möjliggör för ökat sparande. Grundbulten för att folk ska kunna spara är att de har ett jobb och en inkomst. Regeringens arbetslinje har hittills varit framgångsrik och sysselsättningen är rekordhög. Nu när folk har ett arbete så gäller det att öka deras ekonomiska marginaler.

Därför är det andra steget i jobbskatteavdraget mycket välkommet. Nu får de flesta arbetstagare den där extra tusenlappen som det pratades så varmt om i valrörelsen.
Denna tusenlapp är en god början för att gemene svensk ska öka sitt sparande. Sparandet kan ske på många olika sätt till exempel genom att amortera på sitt bolån, genom fondsparande eller extra snabb avbetalning på studieskulderna. Oavsett vilket sparalternativ man väljer så är det viktiga inte hur mycket man sparar, utan att man sparar. Utförsäljningen av statliga bolag skulle också kunna användas till att öka det privata ägandet. Den förre finansministern Ann Wibble sa en gång att alla borde ha en årslön på banken. Det kan för de flesta kännas verklighetsfrämmande att spara så mycket pengar men tanken är god och framförallt eftersträvansvärd.

Etiketter:

I dåligt sällskap

Miljöpartiets ungdomsförbund, GU, har hamnat i dåligt sällskap. GU har slagit sin kampanjpåse ihop med diverse råkommunister. Man vet inte om man ska skratta eller gråta, jag tror jag väljer det senare. Magnus Andersson har en läsvärd bloggpost om det hela här.

Etiketter:

söndag, september 23, 2007

Maktsamling i Göteborg

Under helgen har jag varit i Göteborg på CUF:s maktsamling. Över 90 CUF:are från hela Sverige samlades för att just maktsamla. I går hade jag ett pass o debatteknik och retorik, under passets gång hade vi debattövningar och då jag fick se alla CUF:are ”in action” blev jag stärkt i att vi har de vassaste debattörerna av alla ungdomsförbund. Tack till er alla som var med och förgyllde denna helg.

Etiketter:

torsdag, september 20, 2007

Budgeten lagd

I dag presenterade alliansregeringen budgeten. Det mesta var redan känt men bra saker tåls att upprepas. Det bästa ur budgeten tycker jag är: det utökade jobbskatteavdraget, klimatmiljarden och infrastrukturssatsningarna.

Visst kan man alltid önska mer men sammantaget är det en väl avvägd budget som bygger vidare på arbetslinjen. Regeringen ökar incitamenten för att arbeta, är aktiv i miljöarbetet och främjar jämställdheten.

Till det mindre positiva, eller snarare sjabbligare skött, hör fastighetsskatten. Här hade regeringen kunnat få betydligt mer cred om man bara skött det hela mer rätt. Nu blev det snarare en halvmesyr.

Etiketter: ,

måndag, september 17, 2007

Vital ettåring

I dag firar alliansregeringen ett år. Jag var en av dem som arbetade för maktskiftet, och så här ett år efter så känner jag mig nöjd. Inte för att jag gillar allt vad regeringen gjort och inte för att jag anser att de alla gånger har prioriterat rätt. Men sammantaget så känner jag mig nöjd, jobben har blivit fler, det totala skattetrycket har sänkts och välkomna reformer så som landsbygdsprogrammet har sjösatts.

Mer finns dock att önska och att genomföra. Enklare och förmånligare regler för företagare sänkt beskattning och ökade infrastrukturssatsningar, det är min alliansönskning.

Slutligen vill jag önska den vitale ettåringen lycka till och må ni få ett långt regeringsinnehav som sträcker sig i flertalet mandatperioder!

Etiketter:

onsdag, september 12, 2007

Tredje handelsministern

I dag pressenterade Fredrik Reinfeldt sin tredje handelsminister, inom loppet av ett år. Ny handelsminister blir den moderata riksdagsledamoten Ewa Björling. Hon är alldeles säkert en kompetent och duktig person, så det är bara att önska henne lycka till.

Etiketter: