tisdag, november 27, 2007

Gårdagens ledare i Nsk

Viktigt att våga ha djärva visioner

Sverige är ett av de länder i världen som har högst skattetryck. Att skatter fortsatt ska finnas och att det är med dem som vi ska finansiera lejonparten av välfärden råder det bred politisk enighet om. Denna enighet är både positiv och negativ. Den är positiv för det ger en stabilitet mellan mandatperioderna. Dessutom omöjliggör det kraftiga skattereformer.
Även om vänsteroppositionen påstår att de skattesänkningar som alliansregering genomfört är stora så är de bara en spottstyver mot vad som kanske skulle behövas.
Stora skattereformer skulle dock kräva en omstrukturering. För att genomföra riktigt stora skattesänkningar måste vi också finna annan finansieringen för vissa offentliga utgifter. Det är denna debatt, om finansieringen av framtidens välfärd, som tyvärr får stryka på foten på grund av den breda politiska enigheten.

I själva verket mår människor bra av eget ansvar oavsett vilken typ av ansvar som det gäller. Delar av det som i dag finansieras av staten skulle vi medborgare själva kunna betala - om bara skatterna sänktes. Det kan inte vara rimligt att friska, arbetande människor ska behöva hållas om ryggen och subventioneras för att få vardagen att gå ihop.
Stöden från det allmänna borde istället riktas mot de personer och grupper som inte förmår att försörja sig själva så som sjuka och arbetslösa samt äldre. Att exempelvis subventionera barnomsorgen för högavlönade förvärvsarbetare är inget annat än rent resursslöseri.

I sammanhanget så får man absolut inte negligera de välkomna skattesänkningar som den borgerliga alliansen genomfört. Det totala skattetrycket har sjunkit alltsedan Sverige blev befriat från den tidigare regeringen Persson. För väldigt många människor och familjer har jobbskatteavdraget inneburit ökade ekonomiska marginaler.
Och kanske är inte det svenska folket ännu moget för en rejäl skattedebatt och skattereform. Kanske behöver svensken liksom pröva på att ha mer pengar i plånboken samt att själv ta ett större ansvar för de egna utgifterna.
Färskt i minne ligger förra höstens protester mot förändringarna i a-kassan. Trots att de allra flesta fick betydligt mer i skattesänkning än vad de drabbades av i avgiftshöjning så protesterade man.
Att själv bidra till en högre grad av självfinansiering av de egna försäkringarna var allt för magstarkt för det sossefierade Sverige.
I förra veckan pratade finansminister Anders Borg (m) inför Stockholms Handelskammare och målade där upp sin och regeringens visioner för skattepolitiken de kommande åren.

Finansministern sade sig vilja sänka det svenska skattetrycket, så att skatterna blir mer konkurrenskraftiga. Främst kommer detta att ske genom utökat jobbskatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter. Därefter vill man harmonisera bolagsskatten.
Borgs visioner är ett steg i rätt riktning men frågan är om inte visionerna, för Sveriges skull, skulle behöva bli djärvare.

Etiketter:

onsdag, november 21, 2007

Obefogade strejker

Många gånger, och då oftast i sympati, har jag betraktat de franska böndernas strejker. De gör liksom sådant som vi lutherska svenska hemmansägare aldrig skulle få för oss. Vi knyter näven och tiger.
Men de demonstrationer som nu genomförs runt om i Frankrike har jag föga förståelse för. Den franska situationen liknar den som rådde i Sverge för cirka ett år sedan. Regimen genomför det som den gick till val på, varken mer eller mindre. Fransk ekonomi skulle verkligen behöva ett vitaminkur av liberala ekonomiska reformer så sant som det är sagt. Bantad offentlig sektor samt förändrat pensionssystem. Lika så skulle Sverige må bättre av en rad kraftfullare och mer långtgående liberala ekonomiska reformer än de som alliansregeringen redan genomfört. Det man förundras över är legitimiteten för demokratin. Det som vann majoritet bland folket före valet borde också få genomföras efter valet, utan demonstrationer och rena sabotage mot ländernas ekonomier.

tisdag, november 13, 2007

Riktig solidaritet

I dag startar CUF:s nya kampanj. Det är en kampanj för att visa på den sanna solidariteten och att CUF:s solidaritet skiljer sig och är bättre än vänsterns solidaritet. I dag lanserades också den nya kampanjwebben

CUF:s förbundsordförande, Magnus Andersson, har en debattartikel i dagens Aftonbladet som ni kan läsa här

Etiketter: ,

måndag, november 12, 2007

Miljödialog

I dag har det varit en mycket händelserik och intressant dag. Jag tillsammans med Erik A Eriksson samt två tjänstemän från riksdagskansliet vid namn Johanna och Charlotta har flängt Värmland runt i en, vad vi kallar, miljödialog. vi började dagen i Kil med ett möte med nötköttsproducenter och vallföreningen. Vi fortsatte i Torsby och besökte skidtunneln, och vi slutade i Ambjörby med företaget Byggelit AB. Rolig dag med många intressanta möten.