onsdag, juni 11, 2008

Kempe grejt

I dag röstade det norska stortinget igenom en könsneutral äktenskapslag. Att det, i många avseenden, mer socialistiska Norge har en liberalare äktenskapslagstiftning än Sverige kan inte ses som någonting annat än ett misslyckande för det borgerligt styrda Sverige. Men för Norge är det kempe grejt. Grattis till er nya lag!