torsdag, juli 30, 2009

Skillnad på språk och språk

Livet rullar på bra här nere i Skåne. Jag gillar de bördiga markerna och pulsen från kontinenten. Kolleger på tidningen, och andra, har funderat över min förmåga att uttrycka mig i skriftspråk på svenska, då jag enligt dem pratar ett annat språk. Jag har aldrig funderat så mycket över det, det faller sig naturligt att skriva så begripligt som möjligt, och svenskan är ett underbart språk med utrymme i ord och grammatik. Men det är klart.. jag har alltid betraktat mitt tal så som en dialekt, en dialekt av svenska språket. Här i Skåne har dock ett antal människor tagit mig för att vara invandrad norrman.
Melodin i min dialekt påminner definitivt om den norska klangen, liksom all värmländska. men om man ser till orden och meningarna som jag uttalar så undrar jag om dess uppbyggnad mest överensstämmer med norskan eller svenskan? Jag tänkte ge ett exempel och överlåta till er läsare att bedöma.

Å anner sia ärrä int lätt te å skriv på beställning, även ôm ja ä van. Men på mitt eget språk. Ja skull kunn dra en röver öm söan å göpan, dessa sôm kutt punn skyggårn, ne vet. Å anner sia sô ä int dä vikti ôm va ja skriver utta hôs ja skrivert. För frågan ä ôm e människ sôm int har mellodin kan utläs de här orla rätt. För dä här språk ä vånnsôs. Ve sunnmoinger. För utta vår mellodi så skull dä, gudbevarmä, kunn låt sôm håcken hagfôrser äller munkfôrser sôm hällst. Å dä vill ja lôv, att dä ä en ônskli skillna på vass en sunnmoing å en munkfôrser äller en hagfôrser låter i striinga. Men, dä vesäntli va ju ôm ve låter sôm nôrskan äller sôm svänskan. Ja vet int. Nuförtia ä ve nog rätt sô försvänska. Män fôr i varla sô kunn dä nogg låt på ett ann vis. Kanske int just i mellodin utta mer i vess orl. Ja säger fönster te fönster, för hunnra år senna sô sa sunnmoingan vinnduan i ställ. Precis sôm nôrskan gör i dag. Å får hetter sôer, tocken ärrä. Fôr å int tal på gôpan. Ulv vet jä int ôm nôn säjjer där hem, män dä ä å anner sia ett gammelt svänskt orl. Sludit vôr fôll ôm int grännstraktan bröt lit. Ve på nôrska å skåningan på danska. Te syvende og sidst sô gäller dä ju å kunn stri mä grannan oavsett ôm de hetter Sven, Håkon eller Krechijan.

onsdag, juli 29, 2009

Jämtin glömmer historien

I dagens ledare i Norra Skåne kommenterar jag gårdagens DN-debattartikel av Carin Jämtin. Jämtin vill begränsa, eller förbjuda?, privata välfärdsentreprenörers vinstmöjligheter. I ledaren jämställer jag det med att lägga en död hand över den anda som byggt vårt välstånd. Ledaren finns att läsa här.

fredag, juli 24, 2009

Det är bra när det fungerar

Sitter på ett tåg,vilket jag gjort större delen av dagen. Iof inte konstigt om man ska åka från Skåne till Karlstad. Men jag skulle varit framme för länge sedan om inte ett träd blåst över rälsen...Buss till nästa station, där fick vi borda ett tåg utan lok...nu kom loket så förhoppningsvis börjar det snart låta tuff, tuff, tuff. Kollektivtrafiken är bra, då den fungerar.

torsdag, juli 16, 2009

Världen är liten

I gårkväll var jag och tjejerna Elna, Hanna och Anna i Malmö vid Möllevångstorget och åt. Malmö är en fantastisk stad, men mellan Malmö och min hembygd Sunnemo skiljer relativt många mil. Nåväl, vi, dvs tjerna och jag, satte oss vid ett bord. Vem sitter inte vid bordet bredvid, vilka vi var tvungna att byta bord med pga Elnas barnstol, jo en grabb som är uppvuxen hemmavid. På andra sidan sjön, I Väsby, på min far, farfar och farfars fars hemman. Sludigt. På det underbara och mångkulturella Möllevångstorget i Malmö sprang två sunnmoinger på varandra. Världen är liten, eller som det heter där hemma; varla ä litten.

Etiketter: ,